En branschorganisation för Stockholms byggare

Vi driver företagens frågor i regionen i samarbete med arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier.

Tema: Kurs

Passa på att höja kompetensen för dig och ditt företag

Det finns gott om tillfällen att satsa på kompetensutveckling för dig och ditt företag hos oss på Stockholms Byggmästareförening..

På väg mot nära noll

Det finns många begrepp kring energieffektiva byggnader och krav kring energianvändning för olika typer av byggnader. Stockholms Byggmästareförenings teknik- och miljöutskott bjöd fredagen den 7 november in till frukostmöte för att reda ut begreppen. Till hjälp fanns Per Levin från Projektengagemang Energi & klimatanalys AB som berättade om vad som gäller för BBR-hus, passivhus, nära nollenergihus, nollenergihus och plusenergihus.

» Läs mer

Fullt hus

Idag var det fullt i byggarnas hus på Wennerbergsgatan 10! Alla våra tre våningsplan bjöd in till olika aktiviteter.

» Läs mer

Evenemang 07 nov 2014

Varför byggs det så få ägarlägenheter?

I fem år har det nu varit möjligt att bygga ägarlägenheter. Regeringen räknade innan beslutet att mellan 3 000 och 5 000 ägarlägenheter skulle byggas per år, men till i dag har endast 966 byggts, varav bara 29 i Stockholms län. Hur kommer det sig att inte fler ägarlägenheter har byggts? Detta diskuterades på Bostadsforums frukostmöte den 4 november där Stockholms Byggmästareförening och KSL (Kommunförbundet Stockholms län) stod värd.

» Läs mer

Evenemang Bostad 04 nov 2014

Stefan Ränk: Tunnelbanan kan minska social utsatthet

Bind ihop tunnelbanans ändstationer och skapa på så vis nya resmönster med mindre social utsatthet som följd. Så lyder Stefan Ränks recept för utvecklingen i Stockholm.

» Läs mer

Byggbiz Infrastruktur 31 okt 2014

1980-tal: Byggarna i protestmarsch

I år firar Stockholms Byggmästareförening 125 år. På vår webbplats berättar vi hur föreningen, Stockholm och världen har  utvecklats sedan 1889. Detta är det tionde avsnittet om åren 1980-89. Trevlig läsning!

» Läs mer

BF 125 år 30 okt 2014

Robert Örtegren: Vi måste ta mindre hänsyn till biltrafiken

Länsplanen för Stockholms infrastruktur har ett tydligt fokus: Satsningar på cykel- och kollektivtrafik.

– Vi måste ta mindre hänsyn till biltrafiken om vi ska få plats och kunna bygga ett hållbart samhälle, säger Robert Örtegren, trafikdirektör på Länsstyrelsen.

» Läs mer

Byggbiz Infrastruktur 29 okt 2014

Läs mer om entreprenadjuridik

Vi har nu kompletterat de entreprenadjuridiska resurserna på webben med en litteraturlista och en länksamling för dig som vill lära dig mer om entreprenadjuridik och offentlig upphandling.

Entrepenadjuridik 27 okt 2014

Byggjuridik special: aktuella lag- och regelförändringar

Med anledning av de aktuella förändringarna i PBL, nya sanktionsavgifter och den borttagna byggfelsförsäkringen, publicerar vi ett Byggjuridik special som går igenom de viktigaste nyheterna. Läs det nya numret här!

Entrepenadjuridik 08 okt 2014

Avtala före arbetet – undvik tvist efteråt

Stockholms Byggmästareförening bjöd på fredagen den 3 oktober in till ett frukostmöte om konsumententreprenader och specifikt om nya Hantverkarformuläret -14. Frukostmötet var fullsatt, vilket visar att det finns stort intresse och många frågor från medlemmarna när det gäller arbeten som utförs med privatpersoner som beställare.

» Läs mer

Önskemål: Samordna regelverken för buller

Boverket och Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en vägledning för industri- och annat verksamhetsbuller. Stockholms Byggmästareförening och KSL (Kommunförbundet Stockholms Län) bjöd tisdagen den 23 september in till ett gemensamt frukostmöte, Bostadsforum, för att diskutera vad de föreslagna förändringarna kan innebära för bostadsbyggande.

» Läs mer

Evenemang Bostad 23 sep 2014

1970-tal: Individen träder fram, oljekris och MBL

I år firar Stockholms Byggmästareförening 125 år. På vår webbplats berättar vi hur föreningen, Stockholm och världen har  utvecklats sedan 1889. Detta är det nionde avsnittet om åren 1970-79. Trevlig läsning!

» Läs mer

BF 125 år 23 sep 2014